Zápisy do mateřské školy 2022

Zápis dětí do MŠ Janákova

podání žádostí: úterý 3. 5. 2022 od 13:00 do 17:00 hodin
- zápisy se netýkají dětí ukrajinských uprchlíků

Doporučujeme všem registraci v eletronickém systému MČ Prahy 6. 
Registrace byla spuštěna 1. 4. 2022 na odkazu: https://jakdoskolky.cz/zapis/#content a bude ukončena   2. 5. 2022.


Dokumenty potřebné k zápisu
- žádost o přijetí dítěte (potvrzená pediatrem) 
- rodný list dítěte (stačí kopie)
- doložení trvalého bydliště dítěte (občanský průkaz žadatele nebo výpis z registru obyvatel)
Při osobní účasti na zápisu dítěte do MŠ je výhodou, že se všechny potřebné dokumenty ověří na místě během 5 - 7 minut. 
Podrobnosti k tomu, jak zapsat dítě do školky, naleznete v brožuře.

Termíny

•    1. 4. 2022 – spuštění registrace
•    2. 5. 2022 – ukončení registrace
•    3. 5. 2022 od 13:00 do 17:00 hod. - příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
•    5. 5. 2022 od 10:00 hod. do 11:00 hod. - možnost nahlédnutí do spisu dítěte v budově MŠ
•    5. 5. 2022 ve 12:00 hod. - zveřejnění výsledků zápisu na nástěnkách a webových stránkách jednotlivých mateřských škol pod unikátním registračním kódem dítěte – seznam přijatých dětí
•    od  9. 5. 2022 možnost sledovat průběžné pořadí dosud neumístěných dětí na webu www.jakdoskolky.cz, aktualizace bude prováděna ředitelkami škol 1x týdně do 31. 7. 2022
•    10. 5. 2022 od 13:00 hod. do 17:00 hod. - odevzdání zápisového lístku přijatých dětí do zvolené mateřské školy
•    23. 5. 2022 - odstranění zveřejněných výsledků zápisu z nástěnek a webů škol