Zahájení školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, provoz mateřské školy Janákova bude zahájen v pondělí  4. 9. 2023.

Těšíme se na Vás kolektiv MŠ


Publikoval Petra Boušková - 30.06.2023 - 11:44:21
Schůzka rodičů

Vážení rodiče,

schůzka rodičů v mateřské škole Janákova se bude konat v úterý 5. 9. 2023 od 16:30 hodin.

Petra Boušková


Publikoval Petra Boušková - 30.08.2023 - 15:10:18
Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání naleznete zde.


Publikoval Mgr. Petr Karvánek - 04.05.2023 - 12:10:03
Příspěvek na stravování dětí v mateřské škole

Vážení rodiče,

rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 6 ze dne 7.11.2022 umožňuje rodičům v rámci projektu „Pomoc rodinám s dětmi“ čerpat finanční příspěvek na stravování svých dětí v mateřských a základních školách. I v tomto případě leží na vedení jednotlivých škol úkol zajistit informovanost rodičů, příjem a kontrolu formální správnosti údajů uvedených rodiči v žádostech, předání žádostí v elektronické podobě zřizovateli, jejich evidenci a uchování pro případnou kontrolu.

Dále je potřeba zajistit vykazování veškerých příjmů a výdajů v souvislosti s navýšením provozního příspěvku – příspěvku na stravování a v souvislosti s tím zajistit i kontrolu množství odebraných, resp. neodebraných a neodhlášených obědů jednotlivými strávníky. A zcela na závěr se vedení školy logicky ukládá povinnost vypracovat pro zřizovatele vyúčtování využití navýšení provozního příspěvku, tedy také přehled o skutečném počtu vydaných jídel a jejich ceně včetně vyčíslení rozdílu mezi příjmy a výdaji v rámci tohoto příspěvku.

Většina z vás jistě ví, že úlohu školy vnímám především jako zásadní v oblasti vzdělávání
a výchovy žáků. Suplovat sociální roli státu odmítám. Na druhé straně je zřejmé, že současná doba klade nemalé finanční požadavky na větší množství rodin, nežli tomu bylo v minulosti a pomoc státu možná není dostatečně rychlá. Naším cílem je rozvíjet osobnost dítěte a přispět k tomu, aby děti žily kvalitní život. Možnost stravování k němu podle mne neodmyslitelně patří. I proto jsem se rozhodl do projektu mateřskou školu zapojit. Věřím, že možnost využijí ti potřební a naši školu to příliš administrativně nazatíží.

V příloze naleznete žádost o poskytnutí příspěvku na stravování, resp. žádost o prominutí úplaty za stravování a informaci městské části pro rodiče. Vyplněnou a podepsanou žádost je potřeba odevzdat paní učitelce Petře Bouškové. Žádosti je potřebné odevzdat do 25.11.2022!

S přátelským pozdravem Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Mgr. Petr Karvánek - 14.11.2022 - 09:59:58
Zájmové kroužky

Vážení rodiče, milé děti od října jsou v běhu tyto kroužky:

Příprava předškoláků - pondělí 13:00 - 14:30

Flétna - pondělí 12:20 začátečníci

           - středa 12:20 pokročilí

Výtvarný kroužek bude až do plného personálního zajištění MŠ improvizovaný,

děkujeme za pochopení.


03.10.2022 - 12:41:44