Naše školka
Akce, informace
Fotogalerie
Kroužky 2023/2024
Kontakty
Projekty
Návštěvnost webu
  • TOPlist
ZAHRADNÍ SLAVNOST 2024

Vážení rodiče,

rádi bychom vás srdečně pozvali na naši Zahradní slavnost, která se bude konat dne 12. června 2024 od 16:00 hodin v naší mateřské škole.

Těšíme se na vaši účast.

Kolektiv MŠ


Publikoval Petra Boušková - 22.05.2024 - 13:14:47
Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2024/2025

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6 - pracoviště MS Janákova, příspěvková organizace, rozhodla prostřednictvím ředitelky školy v souladu s ustanoveními S 34 , S 165 odst. 2 písm.b), odst. 2 písm. k), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Skolský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 do Mateřské školy MŠ Janákova, Praha 6 a to takto:

Seznam dětí seřazený dle získaných bodů a věku sestupně I Celkem 18 volných míst

pořadí

registrační kód

 

počet bodů

rozhodnutí

poznámka

1.

U21E82

85

 

přijat/a

 

2.

Z39Z38

85

 

přijat/a

 

3.

S52W59

65

 

přijat/a

 

4.

X78E42

65

 

přijat/a

 

5.

K72Y38

60

 

přijat/a

 

6.

183E39

60

 

přijat/a

 

7.

C67L27

60

 

přijat/a

 

8.

M92W27

60

 

přijat/a

 

9.

W49N80

60

 

přijat/a

 

10.

Q30X65

60

 

přijat/a

 

11.

C28S15

60

 

přijat/a

 

12.

W36D59

60

 

přijat/a

 

13.

V13D65

60

 

přijat/a

 

14.

AllW97

60

 

přijat/a

 

15.

168Z29

60

 

přijat/a

 

16.

J57Z46

60

 

přijat/a

 

17.

D16N28

60

 

přijat/a

 

18.

J12G70

60

 

přijat/a

 

Upozornění pro rodiče: Definitivní přijetí dítěte do naší mateřské školy je podmíněno odevzdáním zápisového lístku dne 06. května 2024 od 13:00 do 17:00. Ředitelka školky po odevzdání zápisového lístku vydá zákonným zástupcům Rozhodnutí o přijetí.

Vyvěšeno dne:03.05.2024


Publikoval Petra Boušková - 03.05.2024 - 11:50:15
Školní výlet 2024

Vážení rodiče,
dne 13.5.2024 (pondělí) jedeme s naší mateřskou školou na celodenní výlet do ZOO Chleby.
Prosíme vás o včasný příchod do mateřské školy v 8:00 hodin. Odjezd je v 8:30 hodin a předpokládaný návrat v 15:30 hodin. Prosíme Vás o vyzvednutí svého dítěte po příjezdu do mateřské školy. Informace o poloze autobusu budou na čísle 773 838 783
Jídlo bude zajištěno mateřskou školou.
S sebou:
- batoh
- pláštěnku
- oblečení přizpůsobené počasí
- mladší děti musí mít náhradní oblečení (ponožky, spodní prádlo, tepláky, legíny)
- láhev s pitím, která bude v případě potřeby doplňována

Těšíme se na vás,
kolektiv MŠ


Publikoval Petra Boušková - 23.04.2024 - 13:55:21
Fond rodičů

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že částka 1300 Kč do fondu rodičů se za posledních deset let nezvýšila a ceny kulturních akcí několikanásobně vzrostly, chtěli bychom vás požádat o zaslání částky 800 Kč do fondu rodičů během měsíce března, abychom mohli uskutečnit naplánované akce do konce školního roku.

Částku prosím posílejte na stejný účet 1534510018/3030. Do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte a variabilní symbol stejný jako při platbě školného.

Děkuji vám za vaši podporu.

S pozdravem,

Petra Boušková


Publikoval Petra Boušková - 14.03.2024 - 07:17:47
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Ředitel mateřské školy ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6 - pracoviště MŠ Janákova (dále jen ,,mateřská škola"), stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen v souladu s § 34a odst. 2 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle § 34a odst. 5 školského zákona.

Školským obvodem je pro všechny mateřské školy MČ Praha 6 celé území městské části, tzn., že všechny mateřské školy MČ Praha 6 jsou „spádové“. Na základě § 34 odst. 3 školského zákona má dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.

Do mateřských škol zřízených MČ Praha 6 se podle školského zákona přednostně přijímají na volná místa děti s uděleným odkladem povinné školní docházky a děti s povinným předškolním vzděláváním s trvalým pobytem na území MČ Praha 6, bez ohledu na stanovená kritéria.

Počet volných míst pro školní rok 2024/25 : 18

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - školní rok 2024/25:

Děti se přijímají podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:

1. trvalý pobyt dítěte

na území MČ Praha 6 přihlášené k trvalému pobytu                                                            50 bodů

na území jiné MČ nebo obce                                                                                                1 bod

2. věk dítěte dle narození v období:

                     před 01.09.2019                                                                                                           35 bodů

od 01.09.2019 do 31.08.2020                                                                                                             15 bodů

od 01.09.2020 do 31.08.2021                                                                                                             10 bodů

od 01.09.2021 do 31.12.2021                                                                                                               5 bodů

                        po 01.01.2022                                                                                                             1 bod

3. individuální situace dítěte:

MŠ navštěvuje sourozenec a bude ji navštěvovat i po 01.09.2024                                                              1 bod

 

Doplňující kritéria dle zaměření MŠ:

V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitel školy a bude děti přijímat dle věku od nejstaršího.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a možností mateřské školy.

Vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, odevzdávají zákonní zástupci

 02. 05. 2024, v době od 13 do 17 hodin.

Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

 

Při přijetí dítěte do více mateřských škol zákonný zástupce odevzdá Zápisový lístek jen do jedné zvolené MŠ. Po odevzdání Zápisového lístku dne 06. 05. 2024 v době od 13,00 hod. do 17,00 hodin, zákonný zástupce obdrží Rozhodnutí o přijetí. Současně žadatel vyplní u vedení mateřské školy formulář Zpětvzetí žádostí do ostatních mateřských škol, kde o přijetí žádal.

Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte je zákonný zástupce povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 


Publikoval Petra Boušková - 08.03.2024 - 11:46:20