Změny stravného od 1.10.2022
stanovení stravného (platba strávníků) s účinností od 1. října 2022
     
kategorie stravovaných     celodenní (přesnídávka, oběd, svačina)
  přesnídávka 11,00 Kč  
3-6 let oběd 29,00 Kč 49,00 Kč
  svačina 9,00 Kč  
  přesnídávka 14,00 Kč  
7-10 let oběd 33,00 Kč 57,00 Kč
  svačina 10,00 Kč  
nápoje jsou obsaženy v ceně oběda

Publikoval Mgr. Petr Karvánek - 22.09.2022 - 12:21:54
Třídní schůzky

Vážení rodiče,
vzhledem ke změně Nařízení vlády č. 125/2022 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, zanikla funkce vedoucí učitelky MŠ. Ředitel ZŠ a MŠ Antonína Čermáka Petr Karvánek jmenoval zástupkyni ředitele pro obě mateřské školy Andreu Merxbauerovou. Obě bývalé vedoucí učitelky mají možnost vykonávat i nadále v mateřské škole práci učitelky mateřské školy. Bližší informace vám vedení školy poskytne na úvodní schůzce 8.9. od 17 hodin. 


S pozdravem Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Mgr. Petr Karvánek - 02.09.2022 - 09:58:53
Mapa školy

S mírným zpožděním zveřejňujeme výsledky dotazníkového šetření "MAPA ŠKOLY"

1. Analytická zpráva je souhrnná za obě MŠ

2. Analytická zpráva MŠ Janákova

3. Souhrn MŠ Janákova


Publikoval Mgr. Petr Karvánek - 26.05.2022 - 15:16:19
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Ředitel ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6, pracoviště MŠ Janákova, Janákova 9, Praha 6 (dále jen „mateřská škola“) stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

zobrazit více...


Publikoval Mgr. Petr Karvánek - 05.04.2022 - 12:30:19
Zápisy do mateřské školy 2023

Zápis dětí do MŠ Janákova

podání žádostí: úterý 2. 5. 2023 od 13:00 do 17:00 hodin v mateřské škole Janákova
- zápisy se netýkají dětí ukrajinských uprchlíků

zobrazit více...


Publikoval Mgr. Petr Karvánek - 05.04.2022 - 12:16:58